MARINA
Szukaj

Wymiana walut

  • • Integracja wymiany walut z modułem kasowym
  • • Szybkie przeliczanie walut
  • • Uproszczone wystawianie faktur

Ten moduł wymaga dostosowania do lokalnych przepisów.